Εξατομικευμένα προπονητικά προγράμματα 5 &10 km

Βελτιώστε και μεγιστοποιήστε την απόδοσή σας στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Αποφύγετε την υπερπροπόνηση και τις «άσκοπες», χωρίς στόχο προπονητικές μονάδες.

0,00 €ΑΓΟΡΑ